Vergoeding en Contracten


In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt sinds januari 2014 een onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) en Gespecialiseerde GGZ (G GGZ).


Behandelingen binnen de Generalistische-Basis GGZ (GB GGZ) zijn bedoeld voor lichte en matige psychische problematiek. Er kan hierbinnen een keuze worden gemaakt voor een kortdurend, middellang of intensief traject. De Gespecialiseerde GGZ (G GGZ): de gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor mensen met ernstigere psychische klachten en/of meer complexe psychische problematiek. De behandelingen zijn doorgaans langer durende trajecten.


In de praktijk in Emst worden zowel kortdurende, klachtgerichte behandelingen (generalistische basis GGZ), als langer durende psychotherapieën (gespecialiseerde GGZ) aangeboden.

Behandelingen in de GGZ worden rechtstreeks vergoed uit de zorgverzekeringswet als de behandelaar een contract heeft met de betreffende zorgverzekeraar. Er is wel sprake van een verplicht eigen risico in 2021 van €385,- per jaar. Dit wordt door de verzekeraar aan u doorberekend.

Alle benodigde zorg binnen de GB GGZ en SGGZ wordt vergoed via de basisverzekering mits er is voldaan aan de voorwaarden van de verwijzing, hieronder:

  • Behandelingen binnen de generalistische basis (GB GGZ) en specialistische (S GGZ) worden vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM IV. Een aantal DSM-IV diagnoses, waaronder een aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Het tarief is € 90 per consult. Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject!
  • U heeft een doorverwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts of medisch specialist.
  • In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Verder moet aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (basis of gespecialiseerde GGZ).
  • Een verwijzing is één jaar geldig

Walinga Psychotherapie heeft contracten 2021 met de volgende zorgverzekeraars:

Voor de Generalistische basis GGZ (GBGGZ) &  Gespecialiseerde GGZ (SGGZ):

- CZ, Ohra, Delta Lloyd

- Ditzo en De Amersfoortse

- DSW

- ENO

- Menzis (Anderzorg, Azivo) 

- ONVZ

- OWM

- VGZ (IZZ, IZA, UMC zorgverzekeraar, Univé Zorg, VGZ Cares)

- Zilveren Kruis (Achmea , ZF Achmea, Interpolis, FBTO, Avéro Achmea, Agis)


Eigen rekening

Ook kunnen de behandelingen op eigen rekening of via de werkgever worden betaald. Voor een zitting van 50 min. wordt € 100 in rekening gebracht. Dit bedrag is inclusief administratiekosten.

0